Task-Forca e Transportit Rrugor

Task-Forca është një strukturë e posaçme e përkohshme, për përmirësimin e nivelit të kontrollit rrugor të mjeteve motorike e rimorkiove të tyre, që shërbejnë për përdorimin ekonomik të tyre, për transport pasagjerësh e mallrash, si dhe kontrollin e njësive të autoriparimit, shitblerjes, depozitimit të mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe veprimtaritë që lidhen me to.

 

Komisioni Online

Në zbatim të VKM 465, datë 26.07.2018 ”Për Krijimin e Task-Forcës për përmirësimin e nivelit të kontrollit të mjeteve motorike e rimorkiove të tyre”...

Lexo më shumë

Denoncime

Denonco Anomali Të Transportit Rrugor ose Akte Korruptive apo Abuzive nga Punonjësit Tanë.

Vijo me Denoncimin për Anomali

Vijo me Denoncimin për Akte Korruptive